dijous, 18 de juliol de 2013

TINC MAL D’ESQUENA

El mal d’esquena és una de les dolències més comunes de la societat actual. Els hàbits de vida sedentaris fan que cada vegada sigui més el nombre gent afectada per aquest dolor. Les dades ho demostren. El 80%  de la població ha tingut o tindrà, al llarg de la seva vida,  mal d’esquena com a mínim una vegada.
Les causes del mal d’esquena son molt diverses. Sempre que el mal no sigui degut a una caiguda, un moviment brusc o un cop,  el dolor generalment és causat  per :
 
- Mals hàbits posturals durant  llargues estones i/o de forma repetitiva.
- Una alteració muscular o lligamentosa.
- Desordre en la biomecáinca de l’aparell locomotor o desequilibris en l'anatomia de l'esquena.


No cal perdre de vista, però que la vida sedentària i la poca pràctica d’exercici físic també son causa de la debilitació dels músculs estabilitzadors de l’esquena.
Quan es manifesten els símptomes de mal d’esquena és important tractar-ho de manera adequada amb un fisioterapeuta, per tal d’evitar que la dolència vagi a més i pugui convertir-se en dolor agut que pugui limitar la vida quotidiana.
Per millorar el mal d’esquena, o prevenir-lo, cal realitzar exercici físic de forma constant i canviar alguns hàbits posturals del dia a dia com ara:
 
- Evitar aixecar pes excessiu i si es fa, cal tenir els genolls flexionats i l’esquena recta evitant carregar la zona lumbar. A l’hora d’aixecar-se, les cames s’estiren poc a poca sense fer força amb l’esquena. Ajupir-se i aixecar-se és una acció que es fa diàriament (netejar, fer llits, recollir de terra alguna cosa,...) i per tan és important procurar fer-la de forma correcta. 

- Bona postura al treball. Per una banda les feines que requereixen un esforç físic o bé moviments repetitius i mecànics; i per altra les feines en oficines on la gent seu de forma poc adequada, provoquen que l’origen de les dolències de molta gent sorgeixi en el lloc de feina i sigui una de les causes més comunes del mal d’esquena.  

- Al volant del cotxe, cal seure ben dret, amb l’esquena recta, i les dues mans al volant. Cal ajustar el seient perquè les cames no hagin d’estirar-se per arribar als pedals.

- Postures correctes en el dia a dia. Asseguts cal centrar la força a la zona lumbar i redreçar la columna. De peu dret o caminant cal, també, mantenir l’esquena recta i no corbar-la.

- Fer exercici físic. Un tipus d’exercici que ajudi a tonificar els músculs estabilitzadors de l’esquena i que eviti males postures és la millor prevenció per evitar el dolor.

- Control del pes, ja que un excés de pes augmenta la càrrega sobre els discos intervertebrals i obliga a la musculatura de l’esquena a fer un sobreesforç per moure el cos i mantenir-lo en una postura correcta.

- Dorm bé i a gust sobre un bon matelàs i vigilant la postura. Per a l’esquena és preferible dormir de costat utilitzant un coixí entre les cames a l’alçada dels genolls i amb les cames flexionades per no força l’esquena. També es pot  dormir panxa enlaire ja que aquesta es relaxa, o bocaterrosa, encara que sense coixí al cap per no forçar l’esquena.

Així doncs, si bé el mal d’esquena pot tenir una causa no controlable, en la majoria de casos els factors son evitables i està en les nostres mans canviar petits hàbits per revertir el dolor i fins i tot allunyar-lo de la nostra vida.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada